Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Manual button playing machine (multi-function model) ZL 2020 3 0399122.9 Manual button playing machine (multi-function model) APPEARANCE_DESIGN 2020-07-20 ~ Đã xác minh
The invention relates to a new type automatic button wrapping machine ZL.2020 2 1491220.6 The invention relates to a new type automatic button wrapping machine UTILITY_MODEL 2020-07-22 ~ Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
27436862 ZEMING 27436862 Furniture>>Furniture Hardware>>Other Furniture Hardware 2018-11-13 ~
ZEMING 27442701 ZEMING Machinery>>Apparel & Textile Machinery>>Apparel Machinery>>Button Making Machines 2018-11-13 ~
Zeming 17303765 Zeming Furniture>>Furniture Hardware>>Other Furniture Hardware 2016-09-04 ~ 2026-09-03

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này